घनघस्याको उकालो काट्दा (यात्रा डायरी भिडियोमा)

२० बैशाख २०८० नरी बडु 180