घनघस्याको उकालो काट्दा (यात्रा डायरी भिडियोमा)

२० बैशाख २०८० नरी बडु 474

घनघस्याको उकालो काट्दा (यात्रा डायरी भिडियोमा)जवाफ छाड्नुस्